Navod k krajeni

Všichni hosté jsou v pořádku. Ve společnosti jsme skupina, součást obecně přijímaného celku. Ukazujeme některé podobnosti, společné plány pro vzdálený typ života, jsme spojeni s touto tradicí a historií. Komunita lidí je silná skupina, která je soubor nespolehlivých, zcela individuálních jednotlivců. Každý má větší nebo menší představu o obecném fungování komunity, každá hodnota v menším nebo vyšším systému přispěla ke změně historie celé rodiny.

Jedná se o soubor jednotlivých jednotek, které mají vždy základní společné rysy, které lze obecně definovat jako soubor obecně uznávaných norem čistoty a chování. Co ale vytvořit, když se v sféře objevují jednotlivci, kteří se liší v průměrné škole? Co je charakterizuje? Lze rozdíl v této skutečnosti považovat za pozitivní?

Lidé, kteří nejsou schopni plnit obecně přijímané zásady a správně se ve společnosti chovat, jsou označováni jako muži s poruchami osobnosti. Vědci s poruchou osobnosti identifikují mnoho způsobů, vždy je několik společných charakteristik. Z posledního vyplývá, že ženy se zdravotním postižením:

hluboce zakořeněné a zachované vzorce chování, jejichž obrat je snadno nemožný bez důvodu kvality, v níž se jedinec ocitne,nízká flexibilita reakce na velké veřejné situace a totéž,extrémní nebo veškerý rozdíl ve vztahu k obecně přijímaným normám dané kultury,subjektivně spojené s majetkem nebo obtížemi při dosahování životních cílů.

Jak vidíte, všechny železnice v lidské psychice jsou vysvětleny okamžikem, kdy se člověk zastaví s bytostí, která navrhuje a vytváří své vlastní názory, a poté ve stavu zrání. Poruchy osobnosti jsou proto téměř na počátku raného dětského období. & Nbsp; Ne všechny typy rozdílů ve skupině znamenají vznikající nebo nyní vznikající poruchy osobnosti. Neošetřené však mohou poslat nejen nedostatek adaptace ve společnosti, ale také odpovídající důsledky, protože není neobvyklé, že lidé, kteří procházejí poruchou osobnosti, páchají nevědomky zločiny nebo sami sebe vnímají.