Psychicke citace

V podmínkách vzdušné prašnosti je nutné používat zařízení s certifikátem ATEX a zařízeními navrženými a vyrobenými v souladu s doporučeními ATEX v regionech EU.

Při práci v prašných podmínkách s práškem barvy jsem měl uhlí nebo prach organického původu (např. Dřevo, je vhodné zajistit řádné odprášení. Efektivní odsávání prachu ATEX (extrakce prachu z atexu úspěšně odstraňuje většinu nebezpečí, ale aby bylo možné plně účinně hrát, je vhodné uzavřít řádně vyvinutá a možná i dobrá technologická, technická a procesní řešení. Jaká řešení?

Erogan

Odstraňování prachu ATEX v praxiV praxi je odsávání prachu ATEX (společně s evropskými směrnicemi zaměřeno na:- použití lokálních popruhů umístěných v blízkosti zdrojů, které vyzařují výbušná prostředí, jsou řemeny samonosnými rameny, průmyslovými kukly nebo speciálními výdejními přístroji,- pravidelné vysávání povrchů, na kterých shluky jemných částic (pro důkazy o obráběcích strojích, průmyslové vysavače by měly být odváděny do posledního směru,- dobré uzemnění pracovních nástrojů a jediná odkalovací zařízení, protože to a to může dělat elektrostatické náboje - uzemnění zabraňuje tomuto jevu,- řádná konstrukce sběrných kanálů a pojištění proti erozi,- použití ventilátorů, filtrů a příslušenství pro sběr prachu navržených v souladu s pravidlem ATEX as použitím osvědčených certifikátů.Pro maximální možnou ochranu proti výbuchu stojí systémy ATEX pro odsávání prachu z dodatečného vybavení hasicími prostředky (jiskry a / nebo požáry v samotném zařízení.